965 61 71 02 - Plaza España, 1 - Oficinas en Avda. Foia de Castalla, 10 - 03109 TIBI ajuntament@tibi.es

Noves mesures COVID-19

Noves mesures Comunitat Valenciana (19/01/2021):

Tancament total d’hostaleria i restauració. Excepte servei per a emportar.
– Tancament de comerços a les 18 hores, excepte alimentació, farmàcies i primera necessitat.

– Tancament instal·lacions esportives, excepte per a professionals.
– La Generalitat Valenciana sol·licitarà demà al govern que el toc de queda s’avance a les 20 hores.

Anul·lació drets d’examen – Bases auxiliar administratiu

Per resolució de l’Alcaldia número 13/2021 de data 15 de gener de 2021 es resol anul·lar el “punt 5.2 Drets d’examen: 30 €…” de les bases de selecció de personal, per a cobrir en propietat una plaça d’auxiliar administratiu d’administració general, incloses en l’oferta d’ocupació pública de l’any 2020, mitjançant procés d’estabilització d’ocupació temporal.

Les bases completes de la convocatòria es troben a la disposició de les persones interessades en el Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de Tibi, en el tauler d’edictes i en la seua pàgina web, en l’apartat de tauler d’anuncis de la seu electrònica.

Millores per al curs escolar 2020-2021

Millores per al curs escolar 2020-2021

Des de l’Ajuntament de Tibi:
Tots els matins realitzarem la desinfecció de les entrades al CEIP Luis Gosálbez.
– S’ha augmentat el servei de neteja de manera que es desinfectaran tres vegades les instal·lacions educatives, després de l’escola matinera i al finalitzar el menjador.
Enguany continuem oferint l’escola matinera gratuïta de 7:45 h a 9:00 h.

Per part de la Conselleria d’educació:
 1’5% de dotació per a personal docent extraordinari.
5.854€ per a despeses extraordinàries relacionades amb el Covid-19.
4.887€ per a realitzar activitats extraordiàries.

Per part del CEIP Luis Gosálbez:
 Realització d’un pla de contingència on es contemplen els grups bambolla, les entrades i ixides dels docents per les diferents portes que hi tenen i la redistribució dels patis per a cada grup, entre altres coses.
– Servei de menjador per a tots els xiquets i xiquetes que ho hagen sol·licitat.
– Totes aquestes mesures començaran a aplicar-se a partir del dilluns 7 de setembre.
Desitgem molta sort per a aquest curs escolar i estem ben segur que complint amb totes les mesures de seguretat, mascaretes, distància de seguretat i llavat de mans extraordinari, junts ho aconseguirem!