965 61 71 02 - Plaza España, 1 - Oficinas en Avda. Foia de Castalla, 10 - 03109 TIBI ajuntament@tibi.es

Menjador escolar en funcionament

Hui, dimecres 29 de gener de 2020, s’ha procedit a la posada en funcionament del menjador escolar en el local que es va construir adreçat a això. Aquest curs ha augmentat el número de xiquetes i xiquets que van sol·licitar el servei de menjador, sobre uns quaranta, i se hacía imprescindible disponer de unas instalaciones en condiciones.

En septiembre se solicitó a la Consellería de Educación la cesión del espacio en horario escolar por parte del Ayuntamiento de Tibi, que es el propietario del local, al Colegio Público. La semana pasada se recibió la respuesta y, con la mayor brevedad posible, se ha realizado el traslado.

Miembros del equipo de gobierno han visitado las instalaciones para poder comprobar que los niños y niñas pueden disfrutar de una mayor espacio.

Tibi compta amb un Aula Mentor

L’Ajuntament de Tibi forma part del projecte Aula Mentor, sent possible realitzar qualsevol curs dels oferits mitjançant aquesta modalitat de formació.

Aula Mentor és una iniciativa de formació oberta, flexible i a través d’Internet adreçada a persones adultes que desitgen ampliar les seues competències personals i professionals. La iniciativa està promoguda per el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport a través de la Subdirecció General de Aprenentatge al llarg de la vida i en col·laboració amb altres institucions públiques i privades tant nacionals com internacionals, entre les quals ens trobem l’Ajuntament de Tibi.

Consulta els cursos que ofereix l’Aula Mentor

Després de superar la prova final de cada curs es gestiona el certificat d’aprofitament on aniran consignats els continguts del curs i les hores estimades. Aquest certificat estarà signat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport així com per la Conselleria d’Educació de la Comunitat Autònoma corresponent en cas d’existir un conveni amb la mateixa (consulte l’apartat Institucions – Conselleries per a conèixer les que actualment tenen vigent un conveni de col·laboració).
L’alumne ha de recollir el certificat a l’aula en la qual s’ha matriculat. El termini estimat és de dos mesos després de cada convocatòria.

Preguntes freqüents