965 61 71 02 - Plaza España, 1 - Oficinas en Avda. Foia de Castalla, 10 - 03109 TIBI ajuntament@tibi.es

Sol·licituds i impresos

Totes les sol·licituds estan disponibles per a imprimir, vosté pot emplenar-les a la seua casa i presentar-les a l’ajuntament.

Instància general  Crema de poda i restes agrícoles
Cense animals companyia  Crema de marges
Llicencia animals potencialment perillosos  Formulari Llicència Tala Arbres
Declaració Responsable per a Tinença i Allotjament de Gossos Potencialment PerillososInstància presentació al càrrec Jutge de Paz Titular – Substitut
Consentimiento solicitud antecedentes penales para licencia animales potencialmente peligrososDeclaració responsable per a la instal·lació de castells inflables
 Certificat d’ús
Escomesa d’aigua
Ocupació de via pública Sol·licitud de comunicació ambiental
 Sol·licitud de llicència ambiental

URBANISME

Declaració Responsable ObresSol·licitud Llicència d’Ús
Declaració Responsable Primera Ocupació (nova planta)Sol·licitud de Llicència de Canvi d’Ús
Declaració Responsable Primera Ocupació (Sòl Urbà – Existent)Formulari Llicència Usos i Obres Provisionals
Declaració Responsable Segona Ocupació (Sòl Urbà)Formulari Llicència Modificació Finques
Declaració Responsable Ocupació Locals Sense ÚsFormulari Llicència Urbanització
Sol·licitud Llicència Obra Major i DemolicióFormulari Llicència Altres Actuacions
Sol·licitud llicencia Obra MenorFormulari Comunicació Canvi Titular
Sol·licitud Llicència Ocupació en Sòl No UrbanitzableFormulari Llicència d’Intervenció
Llicència segona ocupació en Sòl No UrbanitzableFormulari Comunicació Inici Obra Major
Share This