965 61 71 02 - Plaza España, 1 - Oficinas en Avda. Foia de Castalla, 10 - 03109 TIBI ajuntament@tibi.es

Bases del XIV concurs de cartells “Tibi en festes 2020”

BASES

 L’Ajuntament de Tibi convoca el XIV Concurs de cartells “Tibi en Festes 2020”, d’acord amb les següents bases:
1.- Participants: Podran participar en aquest concurs totes les persones que ho desitgen majors de 18 anys.
2.- Dimensions i tècnica: El cartell haurà d’adoptar la forma vertical. La superfície pintada serà de 70 x 50 cm i caldrà presentar-lo sobre un suport rígid (fusta, cartró ploma…), per fer factible l’exposició. Els cartells podran realitzar-se en qualsevol tècnica (exceptuant la fotografia), a tot color, i hauran de ser originals i inèdits.
3.- Temàtica:  El tema de la convocatòria serà “Tibi en Festes 2020”. En els originals hauran de figurar, de manera ben visible, l’escut de la Vila i la següent inscripció: Tibi en Festes, del 14 al 25 de juliol de 2020 en honor a Santa Maria Magdalena.
4.- Inscripcions: Els treballs, sense firmar, hauran de portar un lema al dors, que s’ha de repetir en un sobre tancat, a l’interior del qual han de figurar les dades personals de l’autor (nom i cognoms, adreça, telèfon i fotocòpia del DNI) i la forma de devolució (en persona o a portes deguts).
5.- Termini de presentació: Els originals podran presentar-se fins el divendres 22 de maig de 2020 a la Biblioteca Pública Municipal de Tibi (Passeig de la Santa) o a l’Ajuntament de Tibi (Avda. Foia de Castalla, 10). Cada participant podrà presentar un màxim de dos obres.
6.- Jurat:  El jurat el formaran persones vinculades a la festa i al món de la cultura, i ocuparà la presidència el regidor de festes.
El 23 de maig de 2020, a les 11 hores, a la Biblioteca municipal de Tibi, es reunirà el jurat per a seleccionar el cartell guanyador. Es valorarà la qualitat plàstica del treball, la seua originalitat i especialment la seua expressivitat com a cartell. La decisió inapel·lable del jurat es comunicarà al guanyador, qui estarà obligat a signar l’obra. El jurat queda facultat per a resoldre dubtes no previstos.
7.- Premis: S’atorgarà un premi en metàl·lic de 400 euros al cartell guanyador. El jurat podrà deixar el premi desert si ho creu oportú.
8.- Obres premiades:  Els originals premiats quedaran en propietat de l’Ajuntament i el cartell guanyador s’utilitzarà com a cartell anunciador i portada del llibre de festes.
9.- Exposició: Els treballs presentats estaran exposats durant les festes a la Casa Consistorial. Els cartells no premiats podran retirar-se durant tot el mes següent a la cloenda de l’exposició. Els treballs no retirats en aquest termini passaran a ser propietat de l’Ajuntament.
10.- Observació: L’Ajuntament no es responsabilitza dels danys que puguen sofrir els cartells. El fet de concursar suposa la conformitat i l’acceptació d’aquestes bases.

Festes d’hivern 2019: regnat cristià

En Tibi celebrem unes festes particulars afegides a les festes de Nadal i Reis i són les danses, el pregó i la subhasta dels regnats moro i cristià.
Als pobles dels voltants, en les seues festes patronals, s’organitzen desfilades de moros i cristians, en canvi a Tibi, els moros i cristians ballen al so de la xaramita i el tambor a la plaça del poble i en hivern. Una festa similar la trobem també a Agost o a Ibi.

Regnat cristià 2020

Els dies 5 i 6 de gener va ser el torn del regnat cristià que enguany ha estat format per tres parelles de joves: Raquel i David, Inés Pla i Jesús i Inés Carbonell i José Luis. El diumenge 5 de gener començaven convidant a missa i a taula pels carrers del poble, un avís a tots els tiberos que a l’endemà, el dia de reis, els esperaven a la plaça per a procedir a la subhasta dels tradicionals braços de gitanos dels balladors i les tortaes de les balladores. Enguany estrenàvem subhastador, la tasca va recaure en Antonio Garrigós “Jaca” que ho va saber portar molt bé.

Subasta del reinado cristiano 2019

Subhasta del regnat cristià 2020

El dilluns 6 per la vesprada, la dansa del regnat cristià. Gràcies als xaramiters i el tambor, els balladors van anar a arreplegar a les balladores acompanyats pels membres de la corporació municipal i una vegada en la plaça començava el ball.
El cap de setmana següent, el dissabte 11 i el diumenge 12 és el torn del regnat moro, finalitzant la festa amb el ball dels dos regnats.

Dansa del regnat cristià 2020

Programa d’actes: festes de Nadal i Reis

DIMARTS, 24 de desembre. NIT DE NADAL
11:00h Taller d’aixames al passeig de la Santa
19:00h Rodà d’aixames a la Plaça
20:00h. Missa del Gall

DIMECRES, 25 de desembre. DIA DE NADAL
11:30h Missa de Nadal amb la representació del Betlem vivent

DIMECRES, 1 de gener. CAP D’ANY
11:30h Primera Missa de l’any.

DISSABTE, 4 de gener
18:30h Taller per a fer la carta als reis mags a l’Ajuntament de la Plaça.
19:00h Contacontes al mirador de la Torreta
Organitza: Regnat moro 2020

DIUMENGE, 5 de gener
12:00h Eixida dels Reis Mags des del Castell. Al arribar a la Plaça, els xiquets podran entregar la carta a SSMM Melcior, Gaspar o Baltasar.
17:00h Convidà a Missa i a Taula pel Regnat Cristià.
18:30h Cercavila dels Reis Mags fins al carrer de la Santa.
19:00h Espectacular cavalcada de les Seues Majestats els Reis Mags d’Orient acompanyats per la Societat Musical “La Magdalena”. Al finalitzar, es farà la entrega dels regals en la església.

DILLUNS, 6 de gener. DIA DE REIS
08:30 h. Diana i cercavila amb la xaramita i el tambor.
11:00h. Arreplegada del Regnat Cristià per les autoritats municipals.
11:30h Missa.
Al finalitzar la missa, subhasta del Regnat Cristià.
17:30h. Arreplegada del Regnat Cristià per les autoritats municipals.
18:00h Dansa del Regnat Cristià a la Plaça amb disfressats i públic en general que desitge participar.

DISSABTE, 11 de gener
17:30h. Arreplegada del Regnat Moro per les autoritats municipals.
18:00h Dansa del Regnat Moro a la Plaça amb les tradicionals carasses i disfressats.
20:00h Convidà a Missa i a Taula pel Regnat Moro.
00:00h-01:00h. Pregó Moro i Cristià (del carrer Carreret fins a la Ferreria).
Al finalitzar xocolatà al bar La Torreta.

DIUMENGE, 12 de gener
08:30 h. Diana i cercavila amb la xaramita i el tambor.
11:15h. Arreplegada del Regnats Moro i Cristià per les autoritats municipals.
12:00h Missa.
Al finalitzar la missa, subhasta del Regnat Moro.
17:15h. Arreplegada del dos Regnats per les autoritats municipals.
18:00h Dansa dels dos Regnats, i si es presenta, Regnat afegit.

I Concurs de targetes de Nadal 2019

Poden participar-hi tots els veïns i veïnes de Tibi de qualsevol edat amb un exemplar com a màxim per participant.
Les targetes es poden realitzar per qualsevol procediment.
El tema ha d’estar relacionat amb el Nadal, els seus costums principals i les tradicions i festes d’hivern pròpies de Tibi.
Les targetes han de tenir una superfície de mig full (15 x 21 cm) i aniran muntades sobre una cartolina de grandària full (A4).
Els treballs, sense signar, s’han de lliurar en un sobre tancat, dins del qual, haurà de constar el nom, la adreça i el telèfon, a la:

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
Passeig de la Santa, s/n
03109 – TIBI (Alacant)

El termini d’admissió dels treballs acaba el 30 de novembre.

PREMIS

  • Targeta guanyadora categoria adults (majors de 16 anys):
    VAL de 100 euros per un sopar en el Mesón Maigmó.
  • Targeta guanyadora categoria joves (de 10 a 16 anys):
    XEC REGAL de 100 euros en Informática Hermanos CB.
  • Targeta guanyadora categoria infantil (menors de 10 anys):
    Un lot de llibres i jocs educatius.

El jurat estarà format per un membre de cada regnat de les danses i la regidora de cultura. El premi s’entregarà el dissabte 14 de desembre de 2019 en la Fireta de Nadal.
Se celebrarà una exposició amb totes les targetes presentades el cap de setmana del 14 i 15 de desembre durant la Fireta de Nadal a l’Ajuntament de la plaça i les targetes premiades s’utilitzaran per a felicitar els Nadals.
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació total de les bases.

Organitza: Regidoria de cultura de l’Ajuntament de Tibi

Tibi “de par en par”

La participació de Tibi aquest cap de setmana en el Recinte Ferial alacantí de la EXPOFIESTA 2019, ha sigut un gran èxit de tots; gràcies a la iniciativa i gestió del regidor Juan Ayala, a la gestió de la regidora Mar García, a la important col·laboració de l’Alcalde i la resta de regidores del Govern i, per descomptat, a la participació dels veïns que ens han acompanyat i a tots aquells comerços, que, desinteressadament, ens han permès oferir els seus productes, per a posar en valor  els nostres recursos culturals, festius, gastronòmics, de natura i, en definitiva, humans del nostre estimat poble.

Hem obert una gran finestra al món exterior per a promocionar un racó de la nostra terra que molts veïns, segons hem pogut comprovar, de la Comunitat Valenciana i fins i tot del nostre entorn més pròxim, desconeixien; ha estat un impuls per a potenciar l’acostament d’aquells que atrets per les apetitoses degustacions que els oferíem i de la nostra cordialitat per a una pròxima hospitalitat podran ser potencials clients de rutes pels paratges naturals, amb un augment de la demanda d’allotjaments rurals, de productes típics del poble com a pastes, coques, embotits i formatges, de bars i restaurants i de moltes altres activitats que puguem oferir-los, permetent un major coneixement i desenvolupament de Tibi, sense perdre la seva pròpia identitat i la seva idiosincràsia.

L’Equip de Govern