965 61 71 02 - Plaza España, 1 - Oficinas en Avda. Foia de Castalla, 10 - 03109 TIBI ajuntament@tibi.es

Data i hora: Dilluns 21 d’octubre de 2019 a les 19’30 h. en primera convocatòria i a les 20 h. en segona convocatòria.
Lloc: En el saló de plens de l’Ajuntament

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Sorteig dels membres de les Taules Electorals per a les Eleccions a Corts Generals 10-novembre-2019.
3. Informes de l’Alcaldia.
4. Coneixement dels Decrets de l’Alcaldia.
5. Precs i preguntes.