965 61 71 02 - Plaza España, 1 - Oficinas en Avda. Foia de Castalla, 10 - 03109 TIBI ajuntament@tibi.es

13 de febrer

URBANISME

1.- Estat actual d’obres i projectes:
Després de llargues dificultats per a trobar el material requerit per a la finalització de l’obra del Passeig de la Santa, les actuacions es reprendran.
Quant a l’Ermita, s’han hagut de traslladar certs objectes del seu interior, facilitant l’Ajuntament un lloc per a guardar-los i protegits de qualsevol incidència.

2.- En referència al Polígon Industrial, hem sol·licitat una subvenció perquè s’arreglen totes les deficiències que van quedar pendents d’arreglar, per part de l’IVACE.

3.- Hem preparat el contracte menor per a la realització del projecte d’instal·lació de càmeres de vigilància en tot el terme municipal; actuació que haurà de realitzar-se enguany.

4.- Pel que respecta a l’avanç del Pla Parcial de la Urbanització Terol, ens trobem a l’espera que ens donen la cita sol·licitada, reiteradament, amb la Confederació i Conselleria per a conéixer les raons tècniques necessàries i la manera de solucionar la seua incorporació a l’Informe d’Inundabilitat.

MEDI AMBIENT

1.- En el recinte del propi Ajuntament, es va dur a terme la trobada de la Comissió del Paisatge protegit Serra Maigmo i el Sit, presentant-se a la mateixa la nova Regidora de Medi ambient del nostre Govern, Estela Castelló.

2.- Pel fet que la Generalitat ha volgut realitzar un tallafocs en la Serra Maigmó, hem dut a terme la licitació per a trobar l’empresa més adequada perquè es quede la llenya derivada de la tala i poda.

3.-S’ha posat de manifest per part de la Presidenta de la Comissió que en la Finca El Ventorrillo que fita amb el sector C de la Urbanització Terol, s’ha fet una tala incontrolada d’arbres, que no compta amb la corresponent llicència municipal i que pot ocasionar un greu perjudici per a l’escolament de la zona. S’ha sol·licitat a la Policia municipal que curse visita i faça l’informe pertinent per a sancionar aquesta actuació.

4.- Finalment l’Alcalde ha informat la Comissió que en dates recents es va desplaçar a Madrid amb l’Agent de Desenvolupament Local del nostre Ajuntament per a informar-se en directe d’una possible subvenció d’un 1´5% cultural del pressupost del Ministeri de Foment per a Projectes de recuperació de Béns d’Interés Cultural (BIC) com és el cas del nostre emblemàtic Pantà de Tibi amb la fi no sols de recuperar la pròpia obra d’enginyeria sinó de potenciar el seu aprofitament cultural i explotació turístic-econòmica.

Julia Cartagena
Presidenta de la Comissió