965 61 71 02 - Plaza España, 1 - Oficinas en Avda. Foia de Castalla, 10 - 03109 TIBI ajuntament@tibi.es

Fructífera reunió de l’Ajuntament de Tibi per a conéixer el Pla Especial de Protecció del Pantà

En una productiva sessió celebrada a l’Ajuntament de Tibi, l’alcalde, juntament amb la regidora de Turisme, l’arquitecte municipal i l’agent de desenvolupament local, es van reunir per a analitzar en detall el Pla Especial de Protecció del Pantà. Aquest important projecte ha sigut desenvolupat per Antonio Prieto i busca salvaguardar un dels recursos naturals més valuosos del municipi.

Durant la reunió, es va aprofundir en els aspectes clau del pla, destacant la seua rellevància per a la conservació i el desenvolupament sostenible del pantà. Els assistents van valorar positivament les propostes presentades i van reconéixer l’esforç i la dedicació invertits en la seua elaboració.

La sessió va permetre establir una fulla de ruta clara i concisa per a continuar amb els treballs necessaris, garantint que totes les accions futures s’alineen amb els objectius de protecció i promoció del pantà. Es va ressaltar la importància de la col·laboració entre els diferents departaments municipals per a assegurar l’èxit del pla.

L’alcalde va expressar la seua satisfacció amb els avanços aconseguits i va subratllar la importància de continuar treballant de manera coordinada per a preservar el patrimoni natural de Tibi. La regidora de Turisme, Pilar Fernández, també va manifestar el seu compromís amb aquest projecte, destacant el seu potencial per a fomentar un turisme sostenible i de qualitat en la regió.

Aquesta reunió marca un fita significativa en els esforços de l’Ajuntament de Tibi per protegir i valoritzar el seu entorn natural, assegurant que futures generacions puguen gaudir de la riquesa i bellesa del pantà.

Reunión Plan Estratégico