965 61 71 02 - Plaza España, 1 - Oficinas en Avda. Foia de Castalla, 10 - 03109 TIBI ajuntament@tibi.es

BASES

L’Ajuntament de Tibi convoca el VIII Concurs Infantil de dibuix “Tibi en Festes”, d’acord amb les següents bases:

1. Participants: Podran participar tots el xiquets i xiquetes que estiguen dins del curs escolar, de primer de primària fins a sisè de primària.

2. Dimensions: El dibuix haurà de tindre forma vertical. I la superfície pintada serà en una cartolina A4.

3. Temàtica: El tema dels dibuixos serà les Festes Patronals de Tibi. Les obres seran individuals i originals.

4. Inscripcions: No s’escriurà el nom del participant en el treball original. El dibuix al dors portarà el títol de l’obra. En l’interior de un sobre tancat deuran figurar les següents dades de l’autor (nom i cognoms, adreça, telèfon, curs escolar i el títol de l’obra).

5. Termini de presentació: Els originals podran presentar-se fins al dia 10 de maig del 2024 a la Biblioteca Municipal (Passeig de la Santa) i a l’Ajuntament de Tibi (Passeig de la Santa). Cada participant podrà presentar una sola obra.

6. Jurat: El jurat estarà format per la Reina i Dames 2023, el regidor de festes, representants de les penyes i, actuant com a secretari/a un membre de l’ajuntament.

El 11 de maig de 2024 a les 12:00, a l’Ajuntament de Tibi, es reunirà el jurat per a seleccionar el dibuix guanyador. Es valorarà l’originalitat i especialment la seua expressivitat com a cartell. La decisió inapel·lable del jurat es comunicarà al guanyador, qui tendra que signar l’obra.

7. Premis: Es donarà un primer premi que serà “100€ a gastar en SPORT TONO”, un segon premi que serà “50€ a gastar en JUGUETES GREGO” i un tercer que serà “25€ a gastar en LA TENDA”, a més a més tots els participants rebran un detall.

L’entrega de premis serà el 12 de maig a les 12:00h, a la Biblioteca Municipal.

8. Obres premiades: El dibuix guanyador quedarà en propietat de l’Ajuntament de Tibi i s’utilitzarà com a portada del díptic informatiu de les festes patronals.

9. Exposició: Els treballs presentats estaran exposats durant les festes al Centre Social Polivalent. Els cartells no premiats podran retirar-se durant tot el mes següent a la clausura de l’exposició.

10. Observació: Els treballs presentats quedaran en propietat de l’ajuntament de Tibi que es reserva l’opció de publicar els treballs.

Els treballs que no complisquen integrament els requisits seran desqualificats

Concurso
Concursi Dibuix