965 61 71 02 - Plaza España, 1 - Oficinas en Avda. Foia de Castalla, 10 - 03109 TIBI ajuntament@tibi.es

BASES

L’Ajuntament de Tibi convoca el XVI Concurs de cartells “Tibi en Festes”, d’acord amb les següents bases:

1. Participants: Podran participar en aquest concurs totes les persones que ho desitgen majors de 18 anys.

2. Dimensions i tècnica: El cartell haurà d’adoptar la forma vertical. La superfície pintada serà de 70 x 50 cm i caldrà presentar-lo sobre un suport de cartró ploma, per fer factible l’exposició. Els cartells podran realitzar-se en qualsevol tècnica (exceptuant la fotografia), a tot color, i hauran de ser originals i inèdits.

3. Temàtica: El tema de la convocatòria serà “Tibi en Festes”. En els originals hauran de figurar, de manera ben visible, l’escut de la vila, la patrona “Santa Maria Magdalena” i la següent inscripció: “Tibi en Festes, del 14 al 25 de juliol de 2024 en honor a Santa Maria Magdalena”

4. Inscripcions: Els treballs, sense firmar, hauran de portar un lema al dors, que s’ha de repetir en un sobre tancat, al interior del qual han de figurar les dades personals de l’autor (Nom, cognoms, adreça, telèfon i fotocopia del DNI) i la forma de devolució (en persona o a portes deguts).

5. Termini de presentació: Els originals podran presentar-se fins al 10 de maig de 2024 a la Biblioteca Municipal de Tibi (Passeig de la Santa) o a l’Ajuntament de Tibi (Passeig de la Santa). Cada participant podrà presentar un màxim de dos obres.

6. Jurat: El jurat el formaran persones vinculades a la festa “penyes”, la Reina i dames 2023, el regidor de festes, representants de les penyes i actuant com a secretari/a un funcionari/a de l’ajuntament.

El 11 de maig de 2023, a les 12:00 hores, a l’ajuntament de Tibi, es reunirà el jurat per a seleccionar el cartell guanyador. Es valorarà la qualitat plàstica del treball, la seua originalitat i especialment la seua expressivitat com a cartell. La decisió inapel·lable del jurat es comunicarà al guanyador, qui estarà obligat a signar l’obra. El jurat queda facultat per a resoldre dubtes no previstes.

7. Premis: S’atorgarà un únic premi en metàl·lic de 300 euros, i una menció especial de 100 euros, al millor treball de entre els artistes locals. El jurat podrà deixar el premi desert si ho creu oportú.

L’entrega de premis serà el dia 12 de maig a les 12:00h, a la Biblioteca Municipal.

8. Obres premiades: L’original premiat quedarà en propietat de l’Ajuntament de Tibi i s’utilitzarà com a portada del llibre de festes.

9. Exposició: Els treballs presentats estaran exposats durant les festes al Centre Social Polivalent. Els cartells no premiats podran retirar-se durant tot el mes següent a la cloenda de l’exposició. Els treballs no retirats en aquest termini passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Tibi.

10. Observació: L’Ajuntament de Tibi no es responsabilitza dels danys que puguen sofrir els cartells. El fet de concursar suposa la conformitat i l’acceptació d’aquestes bases.

 

Concurso Carteles
Concurs de cartells "Tibi en Festes"