965 61 71 02 - Plaza España, 1 - Oficinas en Avda. Foia de Castalla, 10 - 03109 TIBI ajuntament@tibi.es

ACLARINT actuacions municipals

Des d’aquest fòrum em permet seguir amb un nou espai d’informació i transparència, posant al dia actuacions municipals d’interés per a tots els veïns. En aquesta ocasió, ens referim al Centre Soci-Assistencial.
El projecte del Centre Soci-Assistencial es posa en marxa en 2014, la qual cosa significa que porta en execució un llarguíssim temps de 6 anys, temps inconcebible per a la realització d’un Centre en el que tota la població ha dipositat les seues esperances per a comptar amb uns espais dignes, la destinació dels quals seran les consultes mèdiques, les activitats de la Tercera Edat i  la realització d’actes, que cada dia són més nombrosos.
Malgrat les múltiples crides de l’Alcalde a la Diputació  i algunes trobades amb els tècnics d’aquest organisme per a aconseguir resposta a la situació de paralització de l’obra, ens hem vist obligats a sol·licitar visita amb el President de la Diputació, que ens va rebre dilluns passat 24 de febrer.
El nostre Alcalde, José Luis Candela i jo mateixa, com a  Regidora d’Urbanisme, vam posar de manifest al President, entre altres assumptes d’interés, la nostra preocupació per la finalització i posada en ús del Centre Soci-Assistencial; el President ens va demanar que li remetérem informe de la situació actual de l’obra, la qual cosa manifestem a través d’un escrit amb les següents paraules:

“Som conscients dels problemes que la Diputació ha tingut amb l’empresa que executa les obres, però també necessitem que comprenguen la urgència que ens constreny per a la resolució d’aquest projecte pel que es fa veritablement imprescindible la cerca d’una solució, que només l’organisme que presideix pot abordar. L’eficàcia de les ajudes que la Diputació ens presta als xicotets municipis és massa valuosa perquè un únic projecte poguera posar-la en dubte davant els ciutadans.
El present escrit té la intenció de manifestar a la màxima autoritat de la Diputació la nostra anàlisi de la situació i les raons per les quals sentim una profunda preocupació, que podríem centrar en les següents:

  • Deficients mitjans de seguretat i salut en les obres (en l’àmbit espacial de les mateixes), actualment estan col·locades nombroses tanques (des de desembre de 2019) en la zona d’accés al Passeig de la Santa, les quals interrompen en la totalitat el pas a una zona molt concorreguda en el municipi de Tibi.
  • Mal estat de l’entorn de l’àmbit d’actuació i deficient estat quant a salubritat, ja que existeixen muntons de materials de les obres en la via pública, al costat de l’accés del Col·legi Públic de Tibi i mala senyalització d’aquests.
  • Temps excessiu de tancament de l’accés principal del Col·legi Públic de Tibi, per la qual cosa, actualment es veuen obligats a accedir per un itinerari alternatiu, amb el perjudici que això suposa, fins i tot amb les tanques col·locades s’interromp l’itinerari alternatiu; tenint en compte la responsabilitat subsidiària que de tot es derivaria en el cas d’un possible accident.
  • La inutilització del Centre Soci-Assistencial per no estar finalitzat l’Auditori i la consegüent utilització, per diferents col·lectius, d’espais als quals inicialment estaven previstos: la Biblioteca en una antiga guarderia, la tercera Edat on hauria de trobar-se la Biblioteca.

Per tot l’anteriorment exposat, preguem, encaridament, que es reprenguen les obres de manera immediata per a evitar la deficient situació en la qual ens trobem i els greus problemes que d’això pogueren derivar-se.”

Tant la visita al President com l’escrit enviat a la Diputació han donat els seus fruits i les obres s’estan reprenent amb la finalitat de posar en funcionament, com més prompte millor, el Centre Soci-Assistencial; ara bé, no us podem prometre la data exacta de la seua inauguració perquè no depen exclusivament de nosaltres i tots sabem que les obres “se sap quan comencen però, mai quan acaben”.

Julia Cartagena
Regidora de Transparència.