965 61 71 02 - Plaza España, 1 - Oficinas en Avda. Foia de Castalla, 10 - 03109 TIBI ajuntament@tibi.es

Concurs de dibuix infantil: Tornarem a fer festa!

Tornarem a fer festa!!!!!!
Però, necessitem la teua ajuda per a poder-ho anunciar.
Convoquem un concurs infantil de dibuix amb tres categories, una per cada cicle escolar de primària.
Demostra’ns l’artista que portes dins i presenta un dibuix original en el que a tu més t’agrada de les festes de Tibi.
Farem una exposició amb tots els dibuixos presentats i els tres dibuixos guanyadors, a part de rebre un regalet, anunciaran la campanya: Tornarem a fer festa!
Es podran presentar en la biblioteca fins el 10 de juliol.

Col·laboració ciutadana – Llibre de festes Tibi 2020

Ja comencen a allargar els dies, van pujant les temperatures i anem ixint al carrer a gaudir del nostre temps lliure als parcs i a les places i, de sobte, ens ve al cap que queda menys per a juliol. Ja tenim les festes a la porta i el llibre pa fer!

Enguany no contem amb la comissió de festes, per això, demanem la col·laboració ciutadana, de tots els veïns i veïnes del poble, urbanitzacions i disseminat, de les penyes, d’associacions i entitats, així com dels comerços i empreses per a que contribuïm, entre tots i totes, amb algun escrit interessant per a publicar-lo i amb anuncis publicitaris per a finançar la festa.

Podeu enviar-los a tibienfestes@gmail.com o entregar-los a la Biblioteca municipal o a l’Ajuntament de Tibi. Tenim fins el 30 d’abril per presentar tot el material a la impremta.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració amb la festa. Entre tots aconseguirem fer-la més gran si cap.

Ajuntament de Tibi – Concejalía de fiestas

Bases del XIV concurs de cartells “Tibi en festes 2020”

BASES

 L’Ajuntament de Tibi convoca el XIV Concurs de cartells “Tibi en Festes 2020”, d’acord amb les següents bases:
1.- Participants: Podran participar en aquest concurs totes les persones que ho desitgen majors de 18 anys.
2.- Dimensions i tècnica: El cartell haurà d’adoptar la forma vertical. La superfície pintada serà de 70 x 50 cm i caldrà presentar-lo sobre un suport rígid (fusta, cartró ploma…), per fer factible l’exposició. Els cartells podran realitzar-se en qualsevol tècnica (exceptuant la fotografia), a tot color, i hauran de ser originals i inèdits.
3.- Temàtica:  El tema de la convocatòria serà “Tibi en Festes 2020”. En els originals hauran de figurar, de manera ben visible, l’escut de la Vila i la següent inscripció: Tibi en Festes, del 14 al 25 de juliol de 2020 en honor a Santa Maria Magdalena.
4.- Inscripcions: Els treballs, sense firmar, hauran de portar un lema al dors, que s’ha de repetir en un sobre tancat, a l’interior del qual han de figurar les dades personals de l’autor (nom i cognoms, adreça, telèfon i fotocòpia del DNI) i la forma de devolució (en persona o a portes deguts).
5.- Termini de presentació: Els originals podran presentar-se fins el divendres 22 de maig de 2020 a la Biblioteca Pública Municipal de Tibi (Passeig de la Santa) o a l’Ajuntament de Tibi (Avda. Foia de Castalla, 10). Cada participant podrà presentar un màxim de dos obres.
6.- Jurat:  El jurat el formaran persones vinculades a la festa i al món de la cultura, i ocuparà la presidència el regidor de festes.
El 23 de maig de 2020, a les 11 hores, a la Biblioteca municipal de Tibi, es reunirà el jurat per a seleccionar el cartell guanyador. Es valorarà la qualitat plàstica del treball, la seua originalitat i especialment la seua expressivitat com a cartell. La decisió inapel·lable del jurat es comunicarà al guanyador, qui estarà obligat a signar l’obra. El jurat queda facultat per a resoldre dubtes no previstos.
7.- Premis: S’atorgarà un premi en metàl·lic de 400 euros al cartell guanyador. El jurat podrà deixar el premi desert si ho creu oportú.
8.- Obres premiades:  Els originals premiats quedaran en propietat de l’Ajuntament i el cartell guanyador s’utilitzarà com a cartell anunciador i portada del llibre de festes.
9.- Exposició: Els treballs presentats estaran exposats durant les festes a la Casa Consistorial. Els cartells no premiats podran retirar-se durant tot el mes següent a la cloenda de l’exposició. Els treballs no retirats en aquest termini passaran a ser propietat de l’Ajuntament.
10.- Observació: L’Ajuntament no es responsabilitza dels danys que puguen sofrir els cartells. El fet de concursar suposa la conformitat i l’acceptació d’aquestes bases.