965 61 71 02 - Plaza España, 1 - Oficinas en Avda. Foia de Castalla, 10 - 03109 TIBI ajuntament@tibi.es

Ampliació d’instal·lacions per a sistema de detecció i lectura de matrícules

Amb data 9 de desembre de 2019, la Diputació Provincial d’Alacant ha concedit al municipi de Tibi una subvenció per a inversions financerament sostenibles que, en aquest cas, es destinarà a la “Ampliació d’instal·lacions per a sistema de detecció i lectura de matrícules” amb la instal·lació de 10 càmeres de vigilància de trànsit, distribuïdes en el nucli urbà, polígon industrial, en l’inici del camí a Ronesa direcció Pantà de Tibi des del Mesón Maigmó, i entrada a urbanitzacions de Pinada del Río, Terol 4 i l’Aljub; compromís que, fins i tot havent-se adquirit per part del Govern de la passada legislatura per a completar la primera fase d’instal·lació de les citades cambres, no el va dur a terme i, ara, el Govern actual ha decidit assumir les instal·lacions pendents.

Informe ambiental y territorial estratègic favorable – Sector 4 Finca Terol

La Comissió d’Avaluació Ambiental ha emés informe ambiental i territorial estratègic FAVORABLE en el procediment simplificat d’avaluació ambiental i territorial estratègica del Pla Parcial del Sector 4 Finca Terol de Tibi d’acord amb els criteris de l’Annex VIII de la LOTUP, per considerar que no te efectes significatius en el medi ambient.

D’aquesta manera superem un pas més en l’aprovació definitiva i futura execució del Pla Parcial del Sector 4 de Finca Terol que cada vegada es veu més prop.

Informe ambiental – Sector 4 Finca Terol: Descarregar