965 61 71 02 - Plaza España, 1 - Oficinas en Avda. Foia de Castalla, 10 - 03109 TIBI ajuntament@tibi.es

És objecte del present Conveni la col·laboració en la selecció de personal temporal per al seu posterior nomenament interí en la categoria d’AUXILIAR ADMINISTRATIU. En aquest sentit, l’Ajuntament de Tibi podrà utilitzar la borsa d’ocupació d’auxiliar administratiu constituïda per l’Ajuntament de Castalla, exclusivament per a la cobertura de places vacants en la plantilla de l’Ajuntament de Tibi.

Conveni de col·laboració Ajuntament de Castalla – Auxiliar Administratiu