965 61 71 02 - Plaza España, 1 - Oficinas en Avda. Foia de Castalla, 10 - 03109 TIBI ajuntament@tibi.es

Informació pública: Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Castalla per a la utilització de la borsa de treball d’auxiliars administratius

És objecte del present Conveni la col·laboració en la selecció de personal temporal per al seu posterior nomenament interí en la categoria d’AUXILIAR ADMINISTRATIU. En aquest sentit, l’Ajuntament de Tibi podrà utilitzar la borsa d’ocupació d’auxiliar administratiu constituïda per l’Ajuntament de Castalla, exclusivament per a la cobertura de places vacants en la plantilla de l’Ajuntament de Tibi.

Conveni de col·laboració Ajuntament de Castalla – Auxiliar Administratiu

Avalem joves plus

El pla integral de formació i ocupació per a joves 2016-2020 és una estratègia del Consell de la Generalitat Valenciana, finançada pel Fons Social Europeu, amb la finalitat de millorar l’ocupabilitat de les persones joves.

L’Ajuntament de Tibi ha rebut dues subvencions del pla Avalem Joves Plus: el programa EMCUJU i el programa EMPUJU el que ha permés contractar dos nous treballadors joves durant un any, un grau mitjà en gestió administrativa i un peó per a la brigada d’obres.

Convocatòria ple ordinari: Octubre 2019

Data i hora: Dilluns 21 d’octubre de 2019 a les 19’30 h. en primera convocatòria i a les 20 h. en segona convocatòria.
Lloc: En el saló de plens de l’Ajuntament

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Sorteig dels membres de les Taules Electorals per a les Eleccions a Corts Generals 10-novembre-2019.
3. Informes de l’Alcaldia.
4. Coneixement dels Decrets de l’Alcaldia.
5. Precs i preguntes.

Convocatòria ple ordinari

Data i hora: Dilluns 23 setembre 2019 a les 19’30 h. en primera convocatòria i a les 20 h. en segona convocatòria. Lloc: Al saló de plens de l’Ajuntament

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 2. Aprovació, si escau, del Compte General 2018. 3. Declaració de crèdit no disponible per a l’aportació municipal al Pla d’Obres i Serveis Xarxa d’Aigua Tibi-Pinedes del Meclí. 4. Aprovació, si escau, de l’expedient de suplement de crèdit amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses generals. 5. Informes de l’Alcaldia. 6. Coneixement dels Decrets de l’Alcaldia. 7. Torn obert de paraules.

Pleno ordinario