965 61 71 02 - Plaza España, 1 - Oficinas en Avda. Foia de Castalla, 10 - 03109 TIBI ajuntament@tibi.es

Per Resolució de l’Alcaldia de data 26 d’abril de 2021 s’ha aprovat la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, per a participar en la convocatòria d’1 PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU d’aquest Ajuntament.
Els qui hagen resultat exclosos disposen d’un termini de deu dies hàbils comptats a partir del següent al de publicació d’aquest Edicte en el Butlletí oficial de Província d’Alacant, per a esmenar els defectes i presentació de reclamacions: del 5 al 18 de maig, tots dos inclusivament.

Llista provisional admesos_exclosos Auxiliar Administratiu BOP 2021