965 61 71 02 - Plaza España, 1 - Oficinas en Avda. Foia de Castalla, 10 - 03109 TIBI ajuntament@tibi.es

Assumptes d’interés tractats en les Comissions d’Urbanisme de la nova Legislatura:

19 de setembre:

 1. La finalització de l’edifici Soci-assistencial està patint un important retard a causa de problemes entre l’empresa i Diputació, per la necessària rectificació d’alguns elements i l’acabat d’uns altres. L’Ajuntament no té cap responsabilitat en aquest retard.
 2. No s’ha pogut sol·licitar la subvenció del “Camí de l’Ancornia” perquè la part que li corresponia pagar a l’Ajuntament era bastant elevada i tampoc es podia sol·licitar un préstec perquè no complíem la condició d’estalvi net positiu.
 3. Resolt l’accés del camí del Riuet de Marcela, per sentència judicial i l’obra per a arranjament del bombament que tant de perjudici ocasionava als veïns.
 4. El Jutjat ha sol·licitat a l’Ajuntament tota la documentació necessària per al procés contenciós- administratiu de Pinedes de Meclí.
 5. Necessitat de preparació d’una Ordenança per a tinença d’animals.

17 d’octubre:

 1. Pla Edificant: La Conselleria no ens ha enviat el comunicat per a sol·licitar-lo. En principi, plantejat per a determinats arranjaments en el Col·legi Públic. Sol·licitada i admesa la instal·lació del menjador escolar en els baixos de l’edifici de l’actual Biblioteca, com una cessió a Conselleria durant l’horari i el període escolar.
 2. Obres en marxa:
  1. Realitzada la recepció de l’obra de connexió del depòsit Els Redondes amb el de Pinedes del Meclí per a la connexió posterior amb el Polígon Industrial.
  2. Iniciades les obres del Pla d’accessibilitat en l’entrada de l’edifici de l’Ajuntament.
  3. Les obres de sanejament de l’aigua potable juntament amb les obres del Parc Guillermina i Safareig es pretenen finalitzar en breu.
 3. Està en marxa l’ampliació de la segona fase del Polígon Industrial.
 4. Reunió en la Conselleria de Medi ambient sobre l’assumpte de la Via pecuària que travessa Terol. Informe favorable a la inclusió realitzada de la mateixa en el Pla Parcial.

14 de novembre:

 1. Subvenció de la Diputació concedida per a apedaçament (Camí de la Ancornia, Marcota, Senda la Vaca i Albabor) i asfaltat de camins (Camí de Ronesa).
 2. Instal·lació del menjador escolar a la sala inferior de l’actual Biblioteca. Preparació de l’Informe de Sanitat i el de cessió de les instal·lacions.
 3. Proposta d’algunes modificacions, per part de l’empresa, per a l’Auditori del Centre soci-assistencial.
 4. El Pla Parcial de Terol té tots els informes favorables per a portar-lo a la Comissió d’Urbanisme en la Direcció Territorial d’Alacant.
 5. Sobre el Pla especial de la Planta de RCD´s (Residus de la construcció i demolició) a instal·lar enfront de la Urbanització l’Aljub, l’Ajuntament ha sol·licitat de Patrimoni un informe qualificat, en tindre coneixement que en les fosses de l’antiga pedrera Sofía podria trobar-se un jaciment Paleontològic; informe que es va concedir realitzar a l’Ajuntament fa dues legislatures i que no es va dur a terme.
 6. A l’Ajuntament li ha sigut concedit el POS (Pla d’obres i serveis) 2019-2023 amb una quantitat de 699.999€ per a connectar el depòsit dels Redones amb el dipòsit dels Casetes (Terol) per a un millor proveïment d’aigua a les urbanitzacions.

19 de desembre:

 1. Relació d’obres acabades i en procés:
  1. Asfaltat del Camí de Ronesa.
  2. Parc de Guillermina
  3. Camí de l’Olivar
  4. Passeig de la Santa i Edifici de la 3a edat
  5. Llavaor
 2. Al gener l’Alcalde i l’Enginyer municipal tindran una cita amb Iberdrola i presentaran totes les signatures dels veïns de Tibi, reclamant solucions per a acabar amb els continus microtalls en el municipi.
 3. Davant la necessitat de la realització d’un tallafoc en la Muntanya Maigmó, l’Ajuntament està buscant alguna empresa que s’emporte tota la fusta resultant, pagant la quantitat que estiga estipulada en el mercat.
 4. Subvencions:
  1. Actuacions iniciades d’apedaçament i esbrosse
  2. Càmeres de vigilància de trànsit en el nucli urbà, Polígon Industrial i entrades a les Urbanitzacions.
  3. Es va perdre la subvenció sol·licitada en la legislatura anterior per al Pla contra Incendis forestals per haver realitzat la despesa amb anterioritat a la sol·licitud.
 5. Estem estudiant la possibilitat de terreny municipal a Tibi per a habilitar com a protectora.

Regidoria d’Urbanisme