965 61 71 02 - Plaza España, 1 - Oficinas en Avda. Foia de Castalla, 10 - 03109 TIBI ajuntament@tibi.es

ACLARINT actuacions municipals

En l’últim Ple (26/02/2020), el Partit Popular, per mitjà de la seua Regidora Begoña García va manifestar una oberta crítica sobre el projecte de la Direcció General d’Obres Públiques, d’instal·lació d’una rotonda en la carretera CV-805 que permeta l’accés a les dues fases de la Urbanització “Pinada del Río” sol·licitada pel nostre Govern basant-nos en les següents consideracions:

  • La Urbanització “Pinada del Río” compta amb tot el seu planejament aprovat: Pla Parcial i Projectes d’Urbanització i Reparcel·lació, per la qual cosa és possible aquesta actuació.
  • Els veïns porten reclamant, des dels inicis del seu establiment en la zona, la necessitat d’aquest accés.
  • En la visita del Cap del Servei Territorial i els seus tècnics a l’emplaçament de la Urbanització van confirmar suficients raons tècniques per a la consideració de la perillositat d’aquest punt quilomètric.
  • No entrem en el recompte de quants veïns pot afavorir si no en la potencial perillositat d’un enclavament i, per tant, en l’evitació de possibles accidents.
  • En aquesta rotonda el nostre Ajuntament no ha d’invertir ni un sol euro en la seua execució, perquè es realitzarà a càrrec del pressupost de la Direcció General d’Obres Públiques.
  • Qualsevol avanç en el ple desenvolupament de les urbanitzacions, és considerat des del nostre Govern com una consecució d’objectius per a la població de Tibi perquè tots tenim els mateixos deures, però també els mateixos drets i contribuïm per igual a l’engrandiment del nostre municipi.
  • Cada Urbanització de Tibi es troba en un moment diferent del seu desenvolupament urbanístic i, per això, requereix de solucions que no sempre són coincidents, però totes van encaminades a millorar les condicions de vida dels nostres veïns i veïnes, intentant evitar l’abandó que han patit durant anys.

En Tibi, 28 de febrer de 2020

JOSE LUIS CANDELA GALIANO
JULIA CARTAGENA DE LA PEÑA                                                                     

CONCEJALÍA DE URBANISMO